hits

april 2014

Norske talenter


Kilde: Midtsiden.no

Norske talenter er inne i sin 6. sesong på TV2. Programmet har samlet mange seere på fredagskveldene og er et program som virkelig har levert for TV2. I 2013 tok man en pause fra konseptet, mens man nå er tilbake på skjermen på fredagskveldene. Jeg ser på hvordan de tre siste sesongene har gjort det.

Det kan late til at et års pause fra konseptet har betalt seg for TV2. Årets sesong har betraktelig flere seere enn de to foregående. Finalen går på TV den 23. mai, og forventningene til finalen er naturlig nok høye etter en sesong med gode leveranser fra programmet. 


De siste årene har TVNorge (SBS Discovery) hatt en høy vekst i målgrupper som er attraktive for annonsører. På tross av veksten har fortsatt kanalen til gode å satse på programmer i helgen. På bakgrunn av veksten til TVNorge blir det stadig viktigere for TV2 å ha programmer som leverer mange seere i helgen.  Annonsører ønsker ofte å legge reklame inntil programmer med mange seere slik at man når raskt ut med budskapet man har. Per dags dato er det fortsatt TV2 som passer best til dette formålet. Dette er blitt et viktig differensieringspunkt for TV2 i dagens TV marked, og i så måte er det veldig oppløftende for kanalen å se at Norske Talenter leverer såpass godt som det gjør.

I tillegg til å levere mange seere er programmet også preget av mye samseing, altså familier som ser programmet sammen. Vi kan videre se at programmet har en svært bred og attraktiv seerstruktur:

Videre kan vi se at programmet har tiltatt utover sesongen, og dette skyldes nok flere faktorer. Først og fremst så pleier naturlig nok konkurransepregede program å tilta etter hvert som konkurransen tilspisser seg. Norske Talenter har nok også fått en effekt fra OL på TV2 hvor kanalen fikk promotert programmet for svært mange seere. Det er naturlig at et program svinger i antall seere utover sesongen, og at det nå ligger på jevnt i overkant av 600 000 seere er å betrakte som svært godt.


Kilde: TNS Gallup

Min mening:

Årets sesong av Norske Talenter har uten tvil levert over forventning. I kjølvannet av OL så har programmet levert høyere seertall enn det gjorde i forkant, og i så måte har nok TV2 sett en OL effekt. Det er viktig for TV2 å ha gode programmer i helgen, og at Norske talenter leverer som det gjør legger også grunnlaget for flere sesonger av konseptet, hvilket er tilfredsstillende for kanalen. Norske talenter er et program som fenger seere og som er attraktivt for annonsører.

Hva synes du om Norske talenter?Hver gang vi møtes


Kilde: TV2.no

Hver gang vi møtes har gått på TV2 de siste tre årene, og har skapt mange overskrifter da det er et populært program som fanger mange seere på lørdagskvelden. Årets sesong har skapt mange overskrifter med negativt fortegn (eks1 ,eks 2). Jeg tar en nærmere kikk på hvordan Hver gang vi møtes har levert denne sesongen, og hva som er årsaken til de mange avisoverskriftene. 

Vi ser av utviklingen at det var sesong 2 av Hver gang vi møtes som hadde desidert flest seere, og at årets sesong er den som leverer færrest seere hittil. At programmet appellerer til færre mennesker skyldes ulike årsaker.

1. Hard konkurranse

TV2 benyttet sine OL-sendinger aktiv til å promotere for Hver gang vi møtes, og skapte på denne måten bred kjennskap til årets sesong i flere målgrupper. Dessverre for TV2 så har NRK1 hatt flere sterke program på samme tid. Kun 40 % av befolkningen har tilgang til PVR[i], så hard konkurranse fører i de fleste tilfeller til at man mister mange seere. Dette har nok forsterket seg ytterligere i dette tilfellet da NRK1 har sendt både Mesternes mester og Monsen på Villspor på samme tidspunkt som Hver gang vi møtes. De to NRK1 programmene har hatt en gjennomsnittlig rating på henholdsvis 1 109 000 og 936 000 seere.

Mye av droppet vi ser i årets sesong av Hver gang vi møtes må altså kunne tilskrives den harde konkurransen fra sterke og gode NRK1 program. Dette gjenspeiler seg også i at flere har sett Hver gang vi møtes i opptak enn tidligere.

2. Artister og appell

I følge en IPSOS MMI-undersøkelse ønsker nordmenn å se Øystein Sunde, Åge Aleksandersen, Bjørn Eidsvåg, Jahn Teigen og Morten Harket m.fl i programmet. Undersøkelsen tar opp et av tema som er viktig for seertallene til programmet; hvilke artister som deltar er utslagsgivende for seertallet og hvem som ser på.

I 2013 skiltet programmet med artister som Lene Marlin, Kurt Nilsen og Ole Paus, mens i år har vi sett blant annet Lars Lillo Stenberg, Elg og Alexander Rybak i programmet. Seerprofilen til programmet viser at det var flere yngre som fulgte programmet i 2013 enn i årets sesong. Dette kan tyde på at artistene som er med i år ikke appellerer i like stor grad til de under 40 år, og at programmet blir mer baktungt, altså at det får flere eldre seere. Hvorfor er dette viktig?

En annonsør på TV2 kjøper alle seerne som ser reklamen, og det er desto viktigere at en høyere andel av seerne er i annonsørens målgruppe slik at man gjør et effektivt kjøp. Erfaringsmessig er de fleste annonsørers målgrupper mellom 20 og 60 år, og man ønsker derfor å ha høyest seeroppslutning innenfor dette intervallet.  I år har Hver gang vi møtes hatt en litt eldre profil, men det er fortsatt å anse som et svært attraktivt program for annonsører da det samler mange mennesker på samme tid, og fortsatt har en vesentlig andel blant yngre. Profilen til programmet har dog en utvikling som ikke bør vedvare.

Min mening:

Årets sesong av Hver gang vi møtes har ikke levert helt til forventing, men det er fortsatt et suksessfullt program som samler mange seere og skaper debatt. For annonsører er det et fint program å ligge inntil dersom man ønsker å nå ut til mange mennesker på samme tid.

Jeg tror årets sammensetning av artister ikke er helt optimal for å få seertallene man ønsker. Det er unektelig mange store artister med i årets sesong, men jeg savner flere som har bred appell og som man kjenner sangene til. I så måte tror jeg programmet kunne nytt godt av å ha med mange av de store artistene som folket ønsker.

For artistene innebærer det en ekstremt høy eksponeringsverdi å være med i programmet. Deltakelse gir artistene mulighet til å vise et bredt repertoar og de eksponeres for andre målgrupper enn de tradisjonelt sett har appellert til. Dette gjenspeiles kanskje best i Øyvind "Vinni" Sauvik sin deltakelse i programmet, som utvilsomt gjorde at flere målgrupper åpnet øynene for artisten.

Det er mange meninger om programmet, og det er naturlig grobunn for flere sesonger dersom man får med seg de rette artistene.

Hvem kunne du tenkt deg å se i Hver gang vi møtes[i] Kilde: TNS Gallup

 

Paradise Hotel


Kilde: TV3.no

I 2009 satte TV3 i gang med Paradise Hotel, og programmet er nå inne i sin 6. sesong. Gjennom sesongene har serien skapt en rekke overskrifter, og programmet assosieres kanskje sterkest med Petter Pilgaard fra den første sesongen, samt Triana Iglesias som har vært programleder hele veien.

Serien har unektelig mange trofaste følgere og fenger hos et yngre publikum. Jeg tar en kikk på hvordan serien har gjort det rent seertallsmessig på lineær TV og h hvordan utviklingen er.

 

Vi ser at det er færre som følger årets sesong av programmet enn tidligere år. Vanligvis følger flere serien i finaleuken enn resten av sesongen så forskjellen vil nok utjevne seg noe, men ikke helt. Det er klart at Paradise Hotel appellerer til de yngre, og det vil derfor være interessant å se hvor mange som velger å se programmet i opptak. Andelsmessig så følger flere programmet i opptak enn tidligere, men vi ser at det er færre personer som ser enn i 2013. Dette kan primært forklares av to faktorer:

1. Seerne følger heller programmet på TV3Play og Viaplay.

Både TV3Play og Viaplay har hatt stor vekst det siste året. På disse tjenestene kan man følge programmet og se ekstramateriell som legges ut. På Viaplay får man også tilgang til morgendagens episode, noe som gjør at man kan ligge i forkant av lineær TV.  Det virker naturlig at ivrige tilhengere av programmet benytter seg av disse tjenestene, både for å kunne se mer og for å kunne ligge i forkant. Dette er dog utfordrende for TV3.

En seer på nett-tv og abonnementsløsninger ser mindre reklame enn de som ser linær TV. Dette betyr at dersom flere velger å se på nett i stedet for linær TV så kan ikke TV3 selge like mange reklameeksponeringer til annonsører. TV3 mister med andre ord potensielle inntekter ved at flere konverterer til å se programmet på nett.

Den nye mediehverdagen til folk preges av at vi ønsker å bestemme hva vi vil se, når vi vil se det, hvor vi vil se det, og hvordan vi vil se det. TV3 har vært tidlig ute med å ta publikums ønsker på alvor, og dette er positivt. Spørsmålet blir da om det svarer seg rent økonomisk for kanalen. I lengden er man avhengig av å finne løsninger som gjør at en seer på nett blir like lukrativ som en seer på lineær TV. Rent økonomisk må man altså øke inntekter eller redusere kostnader tilknyttet nettseeren.

2. Programmet er ikke like attraktivt som tidligere.

Selv om det er åpenbart mange som følger programmet via streamingtjenestene til TV3 så er det ikke nødvendigvis slik at streamingen overgår fjoråret slik at man totalt sett også gjør opp for det lineære seerfallet. Mest sannsynlig er det ikke slik, og dette må da skyldes at programmet ikke er like attraktivt som tidligere.

For en realityserie så skyldes et seerfall som regel at publikum ikke finner deltakerne interessante nok, eller at de ikke er kontroversielle nok.  Eksempelvis så hadde Farmen på TV2 svært gode seertall når Andreas Nøsterud var med i 2012. Han skapte mange overskrifter grunnet hans mange kontroversielle meninger, og dette var nok en utslagsgivende faktor for at mange fant veien til programmet.

Min mening:

Paradise Hotel er fortsatt et attraktivt program for mange seere, og har såpass stor oppslutning at vi kommer nok til å se ytterligere sesonger av serien. Årets sesong har dog skuffet noe. TV3 er nok ikke fornøyd med at den totale ratingen har gått ned kontra fjoråret.

TV3 har utfordringer når det kommer til å få betalt nok per seer på nett. På en annen side er  Paradise Hotel mest sannsynlig med på å løfte deres streamingtjenester totalt sett. Personer som går inn for å se programmet har større sannsynlighet for å bli eksponert for andre program eller annet innhold på tjenestene. Dette er svært positivt for TV3.

Man må berømme TV3 for å ta seerne sine ønsker på alvor. Kanalen har lagt opp til at seerne kan bestemme hva vi vil se, når vi vil se det, hvor vi vil se det, og hvordan vi vil se det. Det neste steget mot en moderne mediehverdag er kanskje å kopiere Netflix og legge ut alt innholdet samtidig slik at man kan fasilitere binge viewing.